Kontakt

ABOUT: Moje meno je Petra Butková a za toto všetko môžem ja.ABOUT:
Moje meno je Petra Butková a za toto všetko môžem ja.
Ihlow, je začínajúca značka zameraná na recyklovanú módu a slow fashion. Je naozaj slow, pretože je celá robená ihlou(w). Pekne steh po stehu kladený jeden za druhým ako za starých čias, kedy ešte neexistovali veľké fashion spoločnosti zneužívajúce ľudí, a  miestny krajčíri oblečenie navrhovali aj šili. Pri tvorbe som ohľaduplná k životnému prostrediu najviac ako je to len možné a tvorím každý kus s jeho vlastnou osobitosťou, takže každý jeden kus je jedinečný a originálny. 

Okrem toho že, ihlow je značka oblečenia, je to aj fashion a lifestylový blog, v ktorom nájdete články nielen o tejto značke, novinky a fotografie, ale aj články o mojej inej tvorbe. Či už je to písanie, výtvarná tvorba, alebo fashion editoriály (ktoré sú tiež mojou veľkou vášňou), všetko s ohľadom na životný štýl, ktorý sa snažím a chcem žiť. Takže tu napríklad nájdete články zamerané na ekológiu,  zero waste...

Mojím snom je:
,,Zneužiť módu na lepšie veci!,,

EN: My name is Petra Butková and for all this I am.
Ihlow is the starting new brand focused on recycled and slow fashion. Is a really slow because it is made entirely with needle. Nice stitch after stitch placed one after the other like the old days when not exist large fashion companies abusive people and local tailors sewed clothes. I'm in creating environmentally friendly as most as possible, and create each piece with its own individuality, so each piece is unique and original.

Except that, ihlow is a clothing brand, it is also fashion and lifestyle blog, where you can find articles not only about the brand, news and photos as well as other articles about my work. Whether it's writing, visual arts or fashion editorials (which is also my great passion), all with respect to the lifestyle that I try and I want to live. So for example, here you will find articles about ecology, Zero Waste ...

My dream is:

,, Abused fashion for better things!,,

CONTACT:
Rada spolupracujem z rôznymi ľuďmi a nekúšem, takže ak máte niekto chuť či nápad na spoluprácu neváhajte sa mi ozvať!

EN: I like to collaborate with different people and I'm not biting, so if someone want to cooperate feel free to contact me!

mail:
ihlow.butkova@gmail.com

facebook:

twitter:


You Might Also Like

0 komentárov

Flickr Images